Obsługa prawna inwestycji - Oniszczuk & Associates
Strona główna »

Obsługa prawna inwestycji

Kancelaria Oniszczuk & Associates S.A. posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycji kapitałowych oraz w transakcjach na niepublicznym oraz publicznym rynku papierów wartościowych. W trakcie naszej działalności mieliśmy przyjemność pełnić funkcję doradcy prawnego w debiutach naszych Klientów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Oferta obejmuje:

 • Pomoc w pozyskaniu inwestora na finansowanie inwestycji Klienta na rynku prywatnym i publicznym,
 • Doradztwo prawne w trakcie inwestycji oraz sporządzenie wszystkich dokumentów niezbędnych w trakcie procesu,
 • Wprowadzanie zmian do umów bądź statutów spółek oraz ewentualnie innych regulacji korporacyjnych,
 • Rejestracji zmian kapitałowych w toku postępowania przed sądem rejestrowym,
 • Doradztwo prawne i reprezentacja w czasie postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego,

Obsługa prawna inwestycji to także:

 • Obsługa prawna inwestycji kapitałowych,
 • Obsługa prawna inwestycji budowlanych,
 • Obsługa prawna projektów deweloperskich,
 • Obsługa prawna inwestycji deweloperskich,
 • Obsługa prawna projektów inwestycyjnych,
 • Obsługa prawna procesów inwestycyjnych,
 • Obsługa prawna deweloperów.
CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

 

Ostatnie lata działań na rynku inwestycji, w tym przede wszystkim inwestycji budowlanych i deweloperskich, charakteryzują się niezwykłą dynamiką i rozległością, przez co stanowią bardzo pożądany obszar dla inwestorów. Ze względu na szereg regulacji i wymogów, które muszą zostać spełnione przez podmioty z tych branż, obsługa prawna inwestycji kapitałowych, budowlanych i deweloperskich jest niezbędnym elementem każdego projektu biznesowego w tym zakresie. To również doskonała okazja, aby nawiązać współpracę na linii inwestor – prawnik, która przyczyni się do sukcesu danego projektu, a jednocześnie w dłuższej perspektywie czasu zaowocuje długoletnią współpracą.

Obsługa prawna inwestycji budowlanych i deweloperskich

Proces budowlany oraz projekty deweloperskie nie są jedynie połączeniem zagadnień techniczno-inżynieryjnych. Aby prawidłowo rozpocząć i przeprowadzić prace budowlane na różną skalę, potrzebne jest przejście przez procedury i dokumentacje, które obostrzone są szeregiem przepisów będących połączeniem zagadnień prawa administracyjnego i cywilnego. Należy do nich zaliczyć działania na płaszczyźnie współpracy z kontrahentem (np. umowa o prace projektowe, umowa o roboty budowlane, umowa deweloperska ale również kwestie zatrudnienia pracowników czy pozwoleń na pracę osób z zagranicy) i kontaktu z organami administracji publicznej (np. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwoleniu na rozbiórkę, określającej warunki zabudowy).

Przeprowadzenie całego procesu wymaga szerokiej wiedzy i praktycznego rozeznania w realiach inwestycyjnych, co stawia przed inwestorem konieczność dokonania wyboru odpowiedniej kancelarii, która zapewni w toku współpracy pełen profesjonalizm. Taki wybór de facto w znacznym stopniu determinuje powodzenie całego projektu, gdyż zręczny prawnik nie tylko przygotuje daną inwestycję, ale również zapewni jej prawidłowe przeprowadzenie i rozwiąże potencjalne problemy. Kluczowym jest, aby odpowiedniego wyboru obsługi prawnej dokonać już na wstępnym etapie inwestycji lub projektu.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Obsługa prawna inwestycji kapitałowych

Inwestycje związane z budownictwem, choć niezwykle popularnie, nie są jedyną możliwością ulokowania i pomnażania środków. Warto zwrócić również uwagę na rynek instrumentów finansowych (papiery wartościowe, akcje), koncentrację przedsiębiorstw czy fuzje i przejęcia. Niezależnie od tego czy podmiot dokonuje inwestycji, czy też poszukuje finansowania, bez odpowiedniego doradcy jest on narażony na szereg ryzyk, które zagrażają dobru dla niego szczególnie cennemu – kapitałowi. Stąd też zapewnieniu mu obsługi przez przeciętnego prawnika będzie dla niego niewystarczające. Potrzebuje on bowiem osoby z doświadczeniem prawno – biznesowym i szerokim rozeznaniem nie tylko w przepisach prawa, ale również w realiach rynkowych i aspektach podatkowych.

W związku z tym, wiemy, że branżowe wsparcie w zakresie kompleksowych audytów prawnych, opiniowania umów, a także w zakresie pozyskiwania finansowania na rynku publicznym i prywatnym, to obecnie największe potrzeby klientów inwestycyjnych. Wspólne opracowanie koncepcji z klientem pozwala nakreślić strategię działania, który następnie będzie podstawą do wdrożenia sugerowanych przez nas rozwiązań. Pozwala to w jak najlepszy sposób skoncentrować działania w pożądanym obszarze i uniknąć wszelkich nieporozumień, aby obsługa prawna procesów poszczególnych projektów inwestycyjnych przebiegała efektywnie i z satysfakcją klienta.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.