Firma w Estonii - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma w Estonii

Maciej Oniszczuk
Maecenas quis justo metus
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak założyć firmę w Estonii
Jak zarejestrować spółkę poprzez E-rezydencję
Jak wygląda obsługa księgowa spółki w Estonii
Jakie są formy opodatkowania firm w Estonii
Co dobrze wiedzieć przed założeniem firmy w Estonii

ZAKŁADANIE FIRMY W ESTONII

W 2004 r. Estonia stała się członkiem Unii Europejskiej i strefy euro. To wydarzenie przyciągnęło zagranicznych inwestorów i sprawiło, że wielu przedsiębiorców z innych krajów Unii Europejskiej zdecydowało się na prowadzenie spółki w Estonii. Estonia jest krajem atrakcyjnym z ekonomicznego punktu widzenia. Gospodarka tego kraju należy do jednych z najbardziej liberalnych we wschodniej Europie, co skłania do założenia firmy właśnie tam. Łatwość prowadzenia biznesu, mało restrykcyjne wymogi prawne, przychylny system podatkowy oraz dobre warunki prowadzenia spółki w Estonii to tylko niektóre z czynników wpływających na popularność zakładania spółek na terenie Estonii.

Rejestracja spółki w Estonii

Rejestracja spółki w Estonii jest popularnym rozwiązaniem również wśród Polaków. Ma to związek z polsko-estońską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, która dla celów określenia rezydencji podatkowej estońskiej spółki przyjmuje kryterium rejestracji, a nie zarządu faktycznego. Dzięki istnieniu systemu e-rezydencji (nie jest to tożsame z rezydencją podatkową) można załatwić prawie każdą sprawę zdalnie. Na spółkę w Estonii często więc decydują się przedsiębiorcy, zajmujący się e-biznesem.

Czym jeszcze wyróżnia się prowadzenie spółki w Estonii? Dlaczego zakładanie firm w Estonii i prowadzenie tam działalności gospodarczej jest tak popularne? Jak wygląda zakładanie spółki w Estonii i jaki jest czas rejestracji spółki?

Interesuje Cię założenie spółki w Estonii albo chcesz o tym porozmawiać?
Powierz to zadanie profesjonalistom.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Spółka w Estonii

Najpopularniejsze spółki estońskie to Osaühing (OÜ), odpowiadające polskim spółkom z o.o., Aktsiaselts (AS), czyli polska spółka akcyjna oraz UÜ, czyli spółka komandytowa. Pozostałe formy prowadzenia działalności gospodarczej obejmują również Täisühing (odpowiednik spółki jawnej), Usaldusühing (odpowiednik spółki komandytowej) oraz Tulundusühistu, najbardziej zbliżona do polskiej spółki cywilnej.

Osaühing (OÜ) to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest najbardziej popularną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej wśród zagranicznych przedsiębiorców. Założenie firmy w Estonii jest często wybierane przez branże nowych technologii ze względu na panujący w Estonii korzystny reżim prawny. Kapitał zakładowy dla spółki OÜ wynosi 2.500 EUR. Jednak nie ma potrzeby wnoszenia tego kapitału podczas procesu zakładania spółki. Wkład jest wymagany, gdy ktoś wypłaca dywidendy lub zmienia wysokość kapitału zakładowego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do czasu całkowitego opłacenia wkładów przez wszystkich wspólników nie może podwyższać ani obniżać kapitału, a ponadto nie może dokonywać żadnych wypłat na rzecz wspólników.

Do czasu całkowitego wniesienia wkładu przez wspólnika odpowiada on wobec spółki za zobowiązania spółki w wysokości pozostałego wkładu (tj. w przypadku minimalnego kapitału zakładowego jest to kwota 2.500 EUR), chyba że zobowiązanie spółki może być wykonane z majątku spółki.
Potrzebne dokumenty do założenia spółki to skan paszportu i rachunek za media nie starszy niż 3 miesiące. Istnieją cztery sposoby na utworzenie spółki Osaühing (OÜ) w Estonii:

  1. Założenie spółki poprzez własną e-rezydencję w Estonii;
  2. Kupienie gotowej spółki założonej przez e-rezydencję innej osoby;
  3. Założenie spółki podczas wizyty w Estonii, w estońskim biurze notarialnym;
  4. Założenie spółki bez e-rezydencji i bez wizyty w Estonii (na podstawie pełnomocnictwa).

Jak zarejestrować spółkę poprzez własną e-rezydencję w Estonii?

Jeżeli klient posiada status e-rezydenta Estonii, to proces rejestracji spółki Osaühing (OÜ) odbywa się bardzo sprawnie, samo jednak uzyskanie e-rezydencji trwa zazwyczaj ponad 1 miesiąc. Estoński e-rezydent ma możliwość administrowania firmą z dowolnego miejsca na świecie, cyfrowego podpisywania dokumentów i umów, a także korzystania z bankowości elektronicznej.

Pierwszy etap działań obejmuje przygotowanie wniosku o e-rezydencję oraz uiszczenie opłaty urzędowej. Ten proces zajmuje od 4 do 6 tygodni. Następnie należy założyć spółkę OÜ.

W tym celu wspólnicy ustalają dostępność nazwy podmiotu w rejestrze znaków towarowych UE i rejestrze handlowym. Po przygotowaniu i skompletowaniu dokumentacji (ze wskazaniem adresu siedziby oraz osoby kontaktowej) składany jest wniosek rejestracyjny wraz ze stosowną opłatą.

Kupienie gotowej spółki założonej poprzez e-rezydencję innej osoby w Estonii

W tym przypadku pomijany jest proces zdobywania e-rezydencji. Polski przedsiębiorca korzysta z usług podmiotu, który posiada już taki status w Estonii, a następnie zbywa on na klienta całość uprawnień. Dzięki temu można oszczędzić na czasie rejestracji.

Na kupienie gotowej spółki składa się rejestracja firmy w Estonii, a następnie udzielenie pełnomocnictwa do jej nabycia. Sam proces rejestracji spółki wygląda analogicznie jak w przypadku klienta ze statusem e-rezydenta (badanie dostępności nazwy, skompletowanie i złożenie dokumentacji, uiszczenie opłat rejestracyjnych).

Drugi etap to umówienie spotkania w biurze polskiego notariusza w celu podpisania pełnomocncitwa do nabycia spółki. Na samym końcu niezbędne jest przeniesienie spółki z e-rezydenta na klienta, który może zacząć zarządzać podmiotem.

Założenie spółki podczas wizyty w Estonii, w estońskim biurze notarialnym.

Aby założyć spółkę w Estonii, możliwe jest też skorzystanie z pomocy estońskiego biura notarialnego. Pierwszy etap działań polega na przygotowaniu do standardowej rejestracji spółki. Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji jest zbierany tak, aby przedsiębiorca załatwił wszystkie formalności bezpośrednio u estońskiego notariusza.

W praktyce często okazuje się to najłatwiejszym sposobem, ale wymaga osobistego stawiennictwa przedsiębiorcy za granicą.

Zakładanie firmy w Estonii bez e-rezydencji i bez wizyty w Estonii (na podstawie pełnomocnictwa).

Jeszcze innym sposobem jest udzielenie pełnomocnictwa innej osobie, która w imieniu polskiego przedsiębiorcy założy spółkę OÜ drogą tradycyjną.

W tym przypadku w pierwszej kolejności należy skompletować wszystkie dokumenty oraz uiścić opłaty niezbędne do rejestracji podmiotu. Następnie polski przedsiębiorca udziela pełnomocnictwa osobie, która w jej imieniu dba o dopełnienie niezbędnych formalności.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Spółka w Estonii – obsługa księgowa spółek w Estonii

Oferujemy również obsługę księgową, która może być prowadzona na dwa sposoby. Pierwszy z nich to obsługa miesięczna, dzięki której księgowość jest na bieżąco aktualizowana. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla spółek zatrudniających wielu pracowników, działających dynamicznie. Opłata nie obejmuje jednak kosztów wpisów księgowych, wpisów bankowych czy też działań związanych ze sprawozdawczością wewnętrzną. Drugim sposobem jest zastosowanie rozliczania rocznego. Każda spółka Osaühing (OÜ) raz w roku (jednak nie później, niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego) musi sporządzić i złożyć raport. Jest to lepsze rozwiązanie dla spółek mniej aktywnych w ciągu roku.

Otwarcie rachunku bankowego lub płatniczego (EMI) w Estonii

Wymogi wynikające z różnych przepisów skomplikowały proces otwarcia rachunku bankowego. Pochodzenie aktywów i transakcji klientów-nierezydentów musi być zweryfikowane przez bank, a dodatkowym, wstępnym warunkiem jest wymóg bezpośredniego powiązania prowadzonej działalności z Estonią. Wnioskodawca musi szczegółowo wyjaśnić, na czym ów związek polega. Ponadto wymagane jest również co najmniej jedno osobiste stawiennictwo w banku. Jeżeli warunki te wydają się zbyt rygorystyczne, istnieje możliwość używania konta w banku zagranicznym, lub skorzystanie z usług pośrednika płatności.

Podatki w Estonii

Jeżeli chodzi o podatki w Estonii należy wspomnieć, że  system podatkowy tego kraju został skonstruowany bardzo prosto, tak aby przyciągać inwestorów. W Estonii nie ma podwójnego opodatkowania tej samej kwoty. Dodatkowo, podatek dochodowy płaci się dopiero w momencie dystrybucji dochodu. Oznaczać to będzie, że firma w Estonii nie płaci podatku tak długo, jak długo pieniądze zatrzymywane są w spółce, przykładowo w celu inwestowania w jej rozwój w przeciwieństwie do większości krajów w tym Polski, gdzie  opodatkowanie pieniędzy jest realizowane w momencie otrzymania dochodu. Podatek więc płaci się w momencie wypłaty dywidendy udziałowcom, czyli w momencie podziału dochodów, a także w przypadku wydatków na reprezentację firmy czy wydatków, które nie są związane z prowadzeniem działalności.

 

Założenie spółki w Estonii – najważniejsze informacje

Poniżej przygotowaliśmy najważniejsze informacje dotyczące zakładania spółki w Estonii

Spółka
typu OÜ
Liczba udziałowców
minimum 1 wspólnik
Podatek VAT
bazowy 20% (obniżony 9 i 0%)
Próg dla podatku VAT
40 000 euro
Podatek dochodowy
20%
Podatek od nieruchomości
od 0,1 do 2,5% szacowanej wartości nieruchomości
Minimalny kapitał zakładowy
2.500 EUR
Rok podatkowy
odpowiada rokowi kalendarzowemu

Pytania i odpowiedzi

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia spółki w Estonii?

  • karta e-rezydenta Estonii (jeśli klient chce starać się o swoją rezydencję);

  • akt założycielski spółki;

  • statut spółki;

  • zgłoszenie adresu spółki oraz tzw. contact person, czyli osoby do kontaktu z organami rządowymi, która jest rezydentem Estonii;

  • wniosek o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców.
Czy spółka musi otworzyć rzeczywiste biuro w Estonii?
Spółka powinna zgłosić adres rejestrowy na terenie Estonii, ale nie musi on mieć charakteru fizycznego. Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych prowadzących e-biznes korzysta z usługi biur wirtualnych.

Interesuje Cię założenie spółki w Estonii albo chcesz o tym porozmawiać?
Powierz to zadanie profesjonalistom.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.