Firma w Luksemburgu - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma w Luksemburgu

Maciej Oniszczuk
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma w Luksemburgu

Luksemburg, a właściwie Wielkie Księstwo Luksemburga to miasto-państwo położone w Europie pomiędzy Francją, Belgią, a Niemcami. Luksemburg ma niezwykle bardzo wysoko rozwinięty sektor usług, który stanowi ok. 70% produktu krajowego brutto, zwłaszcza rozwija się tu sektor finansowy. Trudno się dziwić, że otwieranie firmy w Luksemburgu cieszy się zainteresowaniem zagranicznych przedsiębiorców i inwestorów.

Zakładanie spółki w Luksemburgu a możliwe formy prawne

Najpopularniejszą formą prawną spółki prawa handlowego, którą wybiera się dla zarejestrowania spółki w Luksemurgu to tzw. Société à responsabilité limitée („SARL”) – jest ona odpowiednikiem dla polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może być założona na czas nieokreślony.

Wymagany kapitał zakładowy a rejestracja firmy w Luksemburgu

Minimalny kapitał zakładowy dla spółki SARL w Luksemburgu musi wynieść 12.000 EUR. Można go pokryć zarówno w formie wkładów pienieżnych jak i również w postaci innych aktywów np. pożyczek, wytedy też wymagane jest dostarczenie kopii umowy pożyczki. W takiej sytuacji udziałowiec spółki w Luksemburgu zaciąga zobowiązanie od innego podmiotu aby pokryć kapitał zakładowy. Jest to ciekawe rozwiązanie zwłaszca dla polskiego przedsiębiorcy zakładajacego spółkę w Luksemburgu, ponieważ wnosząc aport nie trzeba zakladac konta bankowego przed rejestracją. Preferowana wartość nominalna 1 udziału to 1 EUR.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Otwieranie spółki w Luksemburgu a skład zarządu

Luksemburska spółka SARL wymaga powołania zarządu do jej reprezentacji. Zarząd musi składać się
z co najmniej jednej osoby zamieszkałej w Luksemburgu. Dla polskich przedsiębiorców istnieje możliwość skorzystania z usług nominowanych dyrektorów i menagerów. Ponadto jest możliwości nominowania pełnomocnika do prowadzenia spraw spółki np. z Polski, ale należy pamiętać iż centralny zarząd spółki musi być w Luksemburgu. Oznacza to, że delegowanie funkcji zarządczych oznaczałoby iż de facto zarząd byłby prowadzony gdzie indziej (chodzi o sytuacje, gdy funkcje te są oddelegowane komuś kto przebywa w Polsce), co jest naruszeniem przepisów prawa spółek. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do wykonywania konkretnych czynności (ale nie ogólnego, tylko za każdym razem o szczegółowym zakresie, na konkretną czynność).

Przedmiot działalnosci spółki w Luksemburgu

Zakładanie firmy w Luksemburgu wiąże się z wyborem przedmiotu jej działalności. Głównym przedmiotem działalności spółek SARL jest holding, dlatego że prowadzenie „rzeczywistej” działalności gospodarczej przez spółkę w Luksemburgu (innej niż holding) wymaga zezwolenia. Prowadzenie takiej spółki to też zupełnie inny koszt. Lokalny manager musi mieć tzw. business license. Co do zasady, trzeba mieć biuro rzeczywiste – z telefonem, pracownikami, plakietką itp. Istnieje możliwość wynajęcie biura jednak nie ma w Luksemburgu biur wirtualnych w dosłownym tego słowa znaczeniu, dostaje się po prostu biurko.

Podatki w Luksemburgu

Rok podatkowy dla spółek z Luksemburgu pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Rejestracja spółki w Luksemburgu – procedura

Założenie firmy w Luksemburgu podlega określonej procedurze. W pierwszej kolejności należy skompletować dostarczamy niezbędne dokumenty, tj. skan paszportu, informacja o miejscu zamieszkania i potem podpisana deklaracja UBO. W porównaniu do innych państw jest to stosunkowo mała ilość dokumentacji, nie trzeba przesyłać np. dokumentu potwierdzającego adres.

Otwieranie spółki w Luksemburgu w dalszej kolejności wiąże się z podpisaniem umowy na siedzibę, nominee i księgowość. Udziałowcy muszą pokryć koszt notariusza z własnego rachunku czy własnych środków. Udziela się specjalnego pełnomocnictwa dla notariusza do sporządzenia umowy spółki. Pełnomocnictwo przybiera postać zwykłej formy pisemnej. W zależności od tego czy zdecydowaliśmy się na pokrycie kapitału gotówką czy aportem w całej procedurze potrzebne będzie otworzenie konta bankowego.. Całkowity czas potrzebny na założenie spółki to około 2 miesięcy.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Gotowa spółka w Luksemburgu / kupno spółki w Luksemburgu / zakup firmy w Luksemburgu

Możliwe jest także kupno firmy w Luksemburgu, która jest już zarejestrowana. Jednak nie jest to częsta praktyka i trudno jest znaleźć gotową firmę w Luksemburgu zarejestrowaną pod sprzedaż. Dlatego zakup spółki w Luksemburgu może być czasochłonny, a koszty późniejszych zmian danych spółki są zbliżone, a nawet mogą być wyższe od kosztów rejestracji nowego podmiotu.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.