Spółka z o.o. spółka komandytowa przez Internet - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Spółka z o.o. spółka komandytowa przez Internet

Spółka z o.o. spółka komandytowa przez Internet

Spółka prawa handlowego może być zawarta i prowadzona w różnej postaci. Ciekawą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z o. o. spółka komandytowa. Konstrukcja prawna tzw. spółki z o. o. komandytowej polega na tym, że komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Komplementariusz to osoba (tu osoba prawna), która aktywnie jest zaangażowana w prowadzenie spraw spółki. Jest ona upoważniona do reprezentowania spółki komandytowej, jak i realizuje faktyczne czynności, związane z jej prowadzeniem. Należy także dodać, że w nieograniczony sposób odpowiada za jej zobowiązania. Spółki z o. o. komandytowe cieszą się coraz większą popularnością. Podstawową zaletą takiej konstrukcji jest ograniczenie odpowiedzialności osób fizycznych. Dodatkowo należy podkreślić, że spółka komandytowa (inaczej niż w przypadku spółki z o.o.) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czyli CIT. Dochody osób fizycznych będących wspólnikami spółki komandytowej podlegają opodatkowaniu jedynie podatkiem dochodowym od osób fizycznych – PIT.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Zakładanie spółki z o.o. spółki komandytowej

Aby utworzyć tzw. spółkę z o. o. komandytową, czyli nic innego niż spółkę komandytową, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, należy w pierwszej kolejności zarejestrować spółkę z o. o. Spółkę taką możemy założyć drogą tradycyjną oraz przez Internet w S24. Rejestracja spółki przez system teleinformatyczny S24 jest obecnie najszybszym sposobem na założenie spółki co do zasady w 24 godziny. Zakładanie spółki z o. o. przez S24 opiera się na wykorzystaniu wzorca umowy. Sąd ma co do zasady jeden dzień roboczy na rozpatrzenie złożonego w systemie wniosku. Taki sposób wiąże się z pewnymi ograniczeniami, przykładowo wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego powinny być wniesione tylko i wyłącznie gotówką.

Kiedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, możemy zarejestrować spółkę komandytową. Obecnie w Polsce założenie spółki komandytowej także może odbyć się zarówno drogą tradycyjna jak i przez system teleinformatyczny S24. Jeżeli zależy nam na czasie, powinniśmy rozważyć założenie spółki online. Przy rejestracji spółki komandytowej przez Internet nie jest konieczna wizyta u notariusza celem podpisania umowy spółki. Umowa, podobnie jak w przypadku rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet, jest tworzona na podstawie wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym S24. Otwieranie spółki online to także niższe koszty sądowe.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

 

Ustawodawca umożliwił także dokonywanie przez Internet zmian umowy gotowej spółki komandytowej. Możliwość taka dotyczy jedynie tylko spółek założonych przez Internet, i to tylko tych, których umowa nie była do tej pory zmieniana w formie aktu notarialnego. Poprzez system teleinformatyczny S24 możliwe jest także zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce założonej online. Za pośrednictwem Internetu można również rozwiązać spółkę komandytową i powołać jej likwidatorów.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.