Spółka z o.o. spółka komandytowa przez Internet

Spółka z o.o. spółka komandytowa przez Internet

Spółka prawa handlowego może być zawarta i prowadzona w różnej postaci. Ciekawą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z o. o. spółka komandytowa. Konstrukcja prawna tzw. spółki z o. o. komandytowej polega na tym, że komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Komplementariusz to osoba (tu osoba prawna), która aktywnie jest zaangażowana w prowadzenie spraw spółki. Jest ona upoważniona do reprezentowania spółki komandytowej, jak i realizuje faktyczne czynności, związane z jej prowadzeniem. Należy także dodać, że w nieograniczony sposób odpowiada za jej zobowiązania. Spółki z o. o. komandytowe cieszą się coraz większą popularnością. Podstawową zaletą takiej konstrukcji jest ograniczenie odpowiedzialności osób fizycznych. Dodatkowo należy podkreślić, że spółka komandytowa (inaczej niż w przypadku spółki z o.o.) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czyli CIT. Dochody osób fizycznych będących wspólnikami spółki komandytowej podlegają opodatkowaniu jedynie podatkiem dochodowym od osób fizycznych – PIT.

Zakładanie spółki z o.o. spółki komandytowej

Aby utworzyć tzw. spółkę z o. o. komandytową, czyli nic innego niż spółkę komandytową, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, należy w pierwszej kolejności zarejestrować spółkę z o. o. Spółkę taką możemy założyć drogą tradycyjną oraz przez Internet w S24. Rejestracja spółki przez system teleinformatyczny S24 jest obecnie najszybszym sposobem na założenie spółki co do zasady w 24 godziny. Zakładanie spółki z o. o. przez S24 opiera się na wykorzystaniu wzorca umowy. Sąd ma co do zasady jeden dzień roboczy na rozpatrzenie złożonego w systemie wniosku. Taki sposób wiąże się z pewnymi ograniczeniami, przykładowo wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego powinny być wniesione tylko i wyłącznie gotówką.

Kiedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, możemy zarejestrować spółkę komandytową. Obecnie w Polsce założenie spółki komandytowej także może odbyć się zarówno drogą tradycyjna jak i przez system teleinformatyczny S24. Jeżeli zależy nam na czasie, powinniśmy rozważyć założenie spółki online. Przy rejestracji spółki komandytowej przez Internet nie jest konieczna wizyta u notariusza celem podpisania umowy spółki. Umowa, podobnie jak w przypadku rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet, jest tworzona na podstawie wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym S24. Otwieranie spółki online to także niższe koszty sądowe.

Ustawodawca umożliwił także dokonywanie przez Internet zmian umowy gotowej spółki komandytowej. Możliwość taka dotyczy jedynie tylko spółek założonych przez Internet, i to tylko tych, których umowa nie była do tej pory zmieniana w formie aktu notarialnego. Poprzez system teleinformatyczny S24 możliwe jest także zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce założonej online. Za pośrednictwem Internetu można również rozwiązać spółkę komandytową i powołać jej likwidatorów.

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.
lub