Firma na Gibraltarze - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma na Gibraltarze

Maciej Oniszczuk
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Założenie spółki na Gibraltarze

Gibraltar położony jest na południowym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego, na południowym krańcu Hiszpanii, u wyjścia Morza Śródziemnego na Ocean Atlantycki. Jest on terytorium zamorskim należącym do Wielkiej Brytanii. Powierzchnia Gibraltaru to zaledwie 6,5 km2, a populacja nie przekracza 35 tysięcy mieszkańców. Pomimo niewielkiej powierzchni i nieznacznej liczny mieszkańców, sektory usług finansowych oraz technologie rozwijają się tam w dynamicznym tempie. Gospodarkę brytyjskiego terytorium zamorskiego cechuje stabilność i wzrost, co zachęca zagranicznych inwestorów, którzy chętnie wybierają to miejsce do zakładania spółki, również w kontekście optymalizacji podatku dochodowego.

Do czasu wyjścia Wielkiej Brytanii z Uni Europejskiej, Gibraltar stanowił atrakcyjną jurysdykcję dla firm, które pragnęły skorzystać z systemu wyjątkowo niskich podatków i była to często wybierana lokalizacja w zakładaniu spółki. Czy jest tak nadal? Co się zmieniło po brexicie dokonanym przez Zjednoczone Królestwo? Czy zakładanie spółek na Gibraltarze dalej jest korzystne bez względu na to, jakim kapitałem zakładowym dysponujemy, nie będąc stałym mieszkańcem Gibraltaru? Warto wspomnieć również, że podatek jest naliczany także od pewnych dochodów uzyskanych w innym miejscu niż Gibraltar jedynie, gdy podatnik jest stałym mieszkańcem, a jeśli zdecydujemy się na zakup nieruchomości na Gibraltarze, to nie potrzebujemy do tego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podstawowe informacje o Gibraltarze

Terytorium Gibraltaru utrzymuje szczególne stosunki z Unią Europejską (UE). Na mocy art. 227 ust. 4 Traktatu o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (EWG) Gibraltar znajdował się  w obrębie Unii Europejskiej, ponieważ jest terytorium europejskim, za którego stosunki zewnętrzne odpowiada Wielka Brytania. Jednak na mocy art. 28 Traktatu o Przystąpieniu Zjednoczonego Królestwa (UK) z 1971 r. Gibraltar zwolniony jest ze wspólnej taryfy celnej, wspólnej polityki rolnej oraz harmonizacji podatków obrotowych. Oznacza to, że mimo iż był członkiem UE, nie obowiązywała go m.in. unia celna. Ponadto nie stosowały się do niego wspólnotowe przepisy odnośnie podatku VAT. W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zakończeniem okresu przejściowego 1 stycznia 2021 r. w życie weszły istotne zmiany, które objęły swoim zasięgiem spółki na Gibraltarze.

Gibraltar należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i stanowi część Jednolitego Europejskiego Rynku usług, w tym usług finansowych. Instytucje finansowe Gibraltaru są w stanie w pełni wykorzystać tę pozycję i są w stanie legitymizować swoje usługi w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym, a zatem mają dostęp do rynku liczącego blisko 500 milionów osób. Co ważne Gibraltar zawarł umowy o wymianie informacji podatkowych z wieloma krajami na całym świecie, a opodatkowanie spółek na Gibraltarze ciągle jest korzystne dla przedsiębiorców. Należy również pamiętać, że spółka musi mieć co najmniej jednego członka zarządu i co najmniej jednego udziałowca.

Gibraltar ma stabilne centrum finansowe, co za tym idzie: stabilny rząd i bankowość. Podpisał on równowartość 135 Tax Information Exchange Agreements (TIEA) (co dosłownie można przetłumaczyć na: umowy wymiany informacji podatkowych) z ponad 80 jurysdykcjami na całym świecie. Walutą na terenie Gibraltaru jest funt gibraltarski (GIP), który stanowi równowartość funta brytyjskiego (GBP). Językiem urzędowym jest angielski, choć większość mieszkańców posługuje się również językiem hiszpańskim. Władze Gibraltaru przestrzegają procedur zwiększających bezpieczeństwo inwestorów. Wspomnijmy również, że to, by nasza firma pojawiła się w rejestrze spółek na Gibraltarze, nie wymaga naszej fizycznej obecności w na półwyspie.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Jak brexit wpłynął na zakładanie spółek na Gibraltarze?

Brak podatku od zysków kapitałowych czy wypłacanych dywidend, opodatkowanie dochodów osób prawnych stawką 0 lub 10% i inne ulgi dla biznesu – to sprawiło, że Gibraltar od dawna był nazywany rajem podatkowym. Rok 2021 przyniósł zmiany, które wpłynęły na sytuacje całej Europy, również na dotychczasową sytuację terytorium zamorskiego UK, która nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Wielu przedsiębiorców zastanawiało się, czy brexit obejmie swym zasięgiem teren Gibraltaru. Jak brexit wpłynął na zakładanie spółki na Gibraltarze?

Procedura rejestracji spółki na Gibraltarze po brexicie

Oderwanie się Wielkiej Brytanii od Unii Europejskiej ma dla Gibraltaru mniej odczuwalne skutki niż dla samego Zjednoczonego Królestwa. Dzieje się tak, ponieważ Gibraltar nigdy nie był częścią unii celnej między państwami UE i nie podlegał wspólnotowym przepisom o podatku VAT. Ze względu na te różnice rejestracja spółki na Gibraltarze była tak popularna, a terytorium od lat cieszyło się mianem raju podatkowego. Po brexicie brak związania ograniczeniami Brukselskimi pozostaje dużą zaletą.

Otwieranie spółki na Gibraltarze trwa zaledwie kilka dni, co wiąże się ze zminimalizowanymi kosztami, a Gibraltarskie spółki dostosowują się do potrzeb przedsiębiorców. Kancelaria Oniszczuk & Associates od lat pomaga swoim klientom w kwestiach rejestracji spółek za granicą, optymalizując podatek dochodowy od dochodu uzyskanego podczas prowadzenia działalności gospodarczej, czy podatek kapitałowy.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Polska ustawa podatkowa a brexit na Gibraltarze

Gibraltar jest przez polskie przepisy podatkowe traktowany wyjątkowo. Zgodnie z art. 2 pkt 3 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. nr 54, poz. 535 ze zm.) na potrzeby tejże ustawy „Gibraltar traktuje się jako wyłączony z terytorium Unii Europejskiej”. Po 29 marca 2019 r. lub 31 grudnia 2020 r. Po brexicie takie specjalne traktowanie nie jest już potrzebne. Ze względu na to, że Gibraltar miał specyficzny status członka Unii i był wyzwolony spod obwarowań strefy Schengen, brexit przebiegał odnośnie niego łagodniej niż samej Wielkiej Brytanii. Zgodnie z konstrukcją gibraltarskiej non-resident company, która mimo posiadania siedziby rejestrowej na Gibraltarze, nie prowadzi na jego terytorium działalności, nie jest więc jego rezydentem podatkowym. Taka firma podlega całkowitemu zwolnieniu od podatku dochodowego. Ponadto członkowie zarządu oraz udziałowcy mają obowiązku udzielać informacji o tym, kto jest beneficjentem rzeczywistym spółki.

Otwieranie spółki na Gibraltarze a jej skład podmiotowy

Można również powiedzieć, że regulacje prawne na Gibraltarze są podobne do naszych, polskich, przepisów dotyczących spółki kapitałowej. Jeśli chodzi o skład podmiotowy takiej spółki, niezbędny jest minimum jeden członek zarządu i jeden udziałowiec. Interesujące jest to, że członkiem zarządu lub udziałowcem może być nie tylko osoba fizyczna, ale również osoba prawna. Bardzo często taką rolę przyjmuje inna gotowa spółka na Gibraltarze. Prawo uregulowało również możliwość objęcia obu w/w stanowisk przez jedną osobę, takie rozwiązanie wybierają osoby które, chcą zabezpieczyć w pewien sposób swoje udziały.

Gibraltar jest jedną z jurysdykcji, w których istnieje możliwość założenia spółki offshore, podobnie jak to ma miejsce np. w Anglii czy Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Spółka „offshore” to podmiot, który mimo rejestracji w innym kraju centrum swojej działalności ulokował poza granicami. Warto również wiedzieć, że funkcję dyrektora może pełnić nie tylko osoba fizyczna, ale także inna spółka.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Zakładanie spółki na Gibraltarze wiążę się z poufnością

Rejestracja firmy na Gibraltarze to gwarancja poufności. Rejestr spółek nie wnika w to, kto w danej spółce czerpie profity z jej istnienia i prowadzenia, nie istnieje bowiem obowiązek zgłaszania do rejestru spółek czy działa się we własnym imieniu, czy też na zasadzie zlecenia powierniczego. Władze bardzo wysoko stawiają zasadę poufności, co jest restrykcyjnie przestrzegane – to jeden z wielu powodów, dla których firma na Gibraltarze to racjonalna decyzja.

Spółka offshore na Gibraltarze

Spółka offshore to typ osoby prawnej, która może być zakładana w państwach charakteryzujących się o szczególnie korzystnym systemem podatkowym. Wśród takich państw najczęściej wymienia się: Bahamy, Barbados, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Belize, Mauritius, Seszele, Saint Vincent, Wyspy Marshalla oraz Gibraltar. Przepisy dotyczące działalności spółek offshore zapewniają inwestorom zagranicznym maksimum korzyści podatkowych, poufność oraz elastyczną formułę prowadzenia działalności. Jednocześnie pozwalają zachować minimum obowiązków administracyjnych. Podstawowe zalety takiego typu spółki to, co do zasady: brak opodatkowania, brak księgowości, brak wymiany informacji podatkowych z polskimi oraz zagranicznymi organami skarbowymi. Otwarcie działalności gospodarczej pod postacią spółki offshore może odbyć się całkowicie zdalnie i nie wymaga fizycznego opuszczenia granic Polski. Przed zdecydowaniem się na otwieranie spółki za granicą, należy w pierwszej kolejności określić profil i cel działalności. Zatem jeśli interesuje Państwa rejestracja firmy na Gibraltarze i chcą Państwo prowadzić działalność gospodarczą przy unikaniu podwójnego opodatkowania – zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią!

Nasze usługi:

  • tworzymy dla naszych klientów spółki w państwach o korzystnych systemach podatkowych;
  • pomagamy w zmianie rezydencji podatkowej;
  • tworzymy konstrukcje prawne takie jak: fundusze inwestycyjne zamknięte oraz fundusze hedgingowe; fundacje prywatne i trusty;
  • pomagamy osiągnąć korzystne cele podatkowe;
  • ocena istniejącego ryzyka;
  • pomoc w wybraniu odpowiedniej jurysdykcji podatkowej dla firmy.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.