Firma na Gibraltarze

Firma na Gibraltarze

Gibraltar położony jest na południowym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego, u wyjścia Morza Śródziemnego na Ocean Atlantycki. Jest on terytorium zamorskim należącym do Wielkiej Brytanii. Jego powierzchnia to zaledwie 6,5 km2, a populacja nie przekracza 35 tysięcy mieszkańców.

Podstawowe informacje

Gibraltar jest członkiem UE, ale nie obowiązuje go m.in. unia celna. W związku z tym istnieją ograniczenia dotyczące wwozu i wywozu towarów, ani nie stosują się do niego wspólnotowe przepisy odnośnie podatku VAT.

Gibraltar ma stabilne centrum finansowe, co za tym idzie: stabilny rząd i bankowość. Podpisał on równowartość 135 Tax Information Exchange Agreements (TIEA) (co dosłownie można przetłumaczyć na: umowy wymiany informacji podatkowych) z ponad 80 jurysdykcjami na całym świecie.

Zakładanie firmy na Gibraltarze

Otwieranie spółki na Gibraltarze trwa zaledwie kilka dni co wiąże się ze zminimalizowanymi kosztami, a Gibraltarskie spółki dostosują się do Twoich potrzeb.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Podatki na Gibratarze

Przechodząc do podatków należy pamiętać, że podatek dochodowy od osób prawnych wynosi zaledwie 10%. Działa on tylko na zasadzie terytorialnej co ma dwojakie znaczenie: po pierwsze pobierany jest wyłącznie od dochodu, który uzyskano na terytorium Gibraltaru, a z drugiej strony naliczany w sytuacji gdy podatnikiem jest stały mieszkaniec omawianego terytorium zamorskiego.

Rejestracja firmy na Gibraltarze, która będzie przynosić dochody w Polsce, wiąże się z brakiem konieczności opłacania podatku dochodowego. Właśnie ta konstrukcja CIT powoduje, że spółka na Gibraltarze jest tak atrakcyjna, zaledwie garstka innych krajów może pochwalić się niższymi stawkami.

Nie bez przyczyny mówi się iż jest to jeden z rajów podatkowych. Nie występują tu podatki między innymi od spadków i darowizn, zysków kapitałowych, sprzedaży i, co ciekawe, VAT. Również nic nie wskazuje na to, że ta sytuacja miałaby się zmienić. Z artykułu firmy Tax Research- „Tax Havens Report” wynika, że usługi finansowe generują aż 20% PKB Gibraltaru, więc oczywistym jest fakt dbania aby ta sytuacja utrzymywała się. Tym bardziej rejestracja spółki na Gibraltarze wydaje się atrakcyjna.

Zakup spółki na Gibraltarze

Fakt, że Gibraltar jest terytorium zależnym Wielkiej Brytanii sprawił, że przepisy prawa spółek, poruszające takie kwestie jak kupno spółki na Gibraltarze czy gotowa firma na Gibraltarze, oparte są na zapiskach właśnie tego wyspiarskiego państwa. Mimo, iż kupno firmy na Gibraltarze jest możliwe to jednak przyszli przedsiębiorcy decyzją się na założenie firmy na Gibraltarze w sposób tradycyjny, co pozwala im na nadzorowanie całego procesu.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Zarejestruj spółkę »

Otwieranie spółki na Gibraltraze a jej skład podmiotowy

Można również powiedzieć, że regulacje prawne na Gibraltarze są podobne do naszych, polskich, przepisów dotyczących spółki kapitałowej. Jeśli chodzi o skład podmiotowy takiej spółki, niezbędny jest minimum jeden członek zarządu i jeden udziałowiec. Interesujące jest to, że członkiem zarządu lub udziałowcem może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Bardzo często taką rolę przyjmuje inna gotowa spółka na Gibraltarze. Prawo uregulowało również możliwość objęcia obu w/w stanowisk przez jedną osobę, takie rozwiązanie wybierają osoby które chcą zabezpieczyć w pewien sposób swoje udziały.

Gibraltar jest jedną z jurysdykcji gdzie istnieje możliwość założenia spółki offshore, podobnie jak to ma miejsce np. w Anglii czy Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Spółka „offshore” to podmiot, który mimo rejestracji w innym kraju centrum swojej działalności ulokował poza granicami.

Zakładanie spólki na Gibraltarze wiążę się z poufnością

Rejestru handlowego „nie interesuje” kto w danej spółce czerpie profity z jej istnienia i prowadzenia, nie istnieje bowiem obowiązek zgłaszania do takiego rejestru czy działa się we własnym imieniu czy też na zasadzie zlecenia powierniczego. Władze bardzo wysoko stawiają zasadę poufności, co jest restrykcyjnie przestrzegane.

Interesuje Cię założenie spółki na Gibraltarze albo chcesz o tym porozmawiać?
Powierz to zadanie profesjonalistom. Skontaktuj się z nami.

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.

    lub