Firma w Holandii - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma w Holandii

Maciej Oniszczuk
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Założenie spółki w Holandii

Holandia określana jest często jako tzw. specjalny raj podatkowy, czyli kraj pozornie niekorzystny podatkowo, którego reżim prawny zawiera jednak ukryte zwolnienia dające nie mniejsze niż w tradycyjnych rajach korzyści podatkowe. Holandia jest coraz częściej wybierana przez przedsiębiorców jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Na korzyść założenia spółki na terenie Holandii przemawia fakt, że pomimo jej niewielkiego terytorium, Holandia ma jedną z najsilniejszych gospodarek na świecie. Zakładanie spółek w Holandii nie jest uzależnione od żadnego progu dochodów, są natomiast wyznaczone kryteria, które podaje KvK (Rejestr Handlowy), jak i Belastingdienst (Urząd Podatkowy). Przedsiębiorcom sprzedającym produkty lub usługi, pobierającym za to więcej niż symboliczne wynagrodzenie oraz partycypującym w obiegu gospodarczym często poleca się otworzenie spółki w Holandii.

Zakładanie spółki w Holandii a dostępne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

W Holandii dostępnych jest kilka rodzajów form prawnych, jednak najbardziej zalecane jest założenie spółki w Holandii z ograniczoną odpowiedzialnością – Besloten Vennootschap ( B.V.). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyróżnia się prostą i szybką procedurą rejestracji. Kolejnym jej plusem jest nieskomplikowany proces zakładania spółki oraz brak szczególnych wymogów prawnych, które muszą zostać spełnione przez jej udziałowców. Założycielem i jednocześnie udziałowcem spółki B.V. może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Różnica w tym przypadku pojawia się przy składaniu wymaganej dokumentacji. Spółka będąca udziałowcem w spółce w Holandii musi dostarczyć odpowiedni wyciąg znajdujący się w rejestrze handlowym, obrazujący jej strukturę organizacyjną. Rejestracja spółki w Holandii nie przewiduje również wymogów ilościowych w przypadku udziałowców jak i ograniczeń co do ich rezydencji, czy też narodowości. Prawo holenderskie nie wskazuje na minimalny kapitał zakładowy, jaki powinna posiadać spółka, oznacza to, że istnieje możliwość jej inkorporowania z kapitałem początkowym w wysokości 1 EUR. Należy pamiętać, że odpowiedzialność udziałowców jest ograniczona do wysokości wniesionych przez nich wkładów na kapitał zakładowy.

Jaką holenderską spółkę wybrać?

Nasi klienci zazwyczaj decydują się na wybór jednej z następujących form holenderskiej spółki:

  • BV (Besloten vennootschap), będącej odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub
  • NV (Naamloze vennootschap), która jako spółka polska byłaby spółką akcyjną.
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Holenderska spółka – organy

Głównym organem spółki jest Zarząd spółki na czele z Prezesem. W skład Zarządu musi wejść co najmniej jedna osoba. Spółka w Holandii może być reprezentowana przez kilku udziałowców jednocześnie jak i przez jednego z nich, wybór zależy już od jej założyciela. Wszelkie tego typu ustalenia łącznie z przedmiotem działalności spółki zamieszczane są w statucie założycielskim spółki. W spółce BV kapitał własny jest podzielony na akcje posiadane przez akcjonariuszy. Podejmują oni kluczowe decyzje w życiu firmy, a dyrektorzy prowadzą biznes bieżący. BV może mieć radę nadzorczą nadzorującą radę dyrektorów. W mniejszych spółkach BV często jedynym udziałowcem jest dyrektor, który może zostać w pewnych sytuacjach pociągnięty do odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki.

Założenie firmy w Holandii a czas rejestracji

Rejestracja firmy w Holandii trwa stosunkowo krótko. Po skompletowaniu odpowiednich dokumentów korporacyjnych i przesłaniu ich do Holenderskiej Izby Handlowo – Przemysłowej rejestracja może trwać od 1 do 7 dni roboczych. Umowa spółki musi być sporządzona zgodnie z prawem holenderskim. Po rejestracji udziałowcy otrzymują wyciąg z KvK i mogą rozpocząć działalność. Pierwszym krokiem ku rejestracji w holenderskim rejestrze spółek jest opracowanie odpowiedniej umowy spółki. Kancelaria Oniszczuk & Associates specjalizuje się w tworzeniu spółek w Holandii. Doradzamy, jak sformułować umowę tak, aby była dla jak najkorzystniejsza.

Bieżąca obsługa i rejestracja spółek w Holandii

Pomagamy naszym klientom w zakładaniu spółki, a spółki utworzone w Holandii mogą liczyć na nasze bieżące wsparcie i obsługę. Oferujemy m.in.:

  • pomoc w przygotowywaniu dokumentów związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków zarządu spółek w Holandii,
  • kompleksową obsługę sprzedaży i nabycia udziałów holenderskiej spółki,
  • przygotowanie wszelkiej dokumentacji potrzebnej do podwyższenia kapitału zakładowego,
  • pomoc w sytuacji, gdy zmieniany jest adres siedziby firmy.
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Otwieranie spółki w Holandii na odległość

Procedura rejestracji firmy w Holandii na odległość nie stanowi problemu. Do przeprowadzenia takiego postępowania wymagane jest użycie specjalnego pełnomocnictwa, które upoważnia do wystąpienia lokalnego przedstawiciela w imieniu założycieli spółki przed odpowiednimi organami. Takie pełnomocnictwo nie wymaga notarialnego poświadczenia, a dla jego skuteczności wystarczające jest potwierdzenie dokonane przez prawnika.

Kluczowym dla procesu rejestracji spółki w Holandii jest siedziba firmy i tym samym adres zarejestrowania spółki, na który będzie wysłana korespondencja. W związku z tym istnieje możliwość skorzystania z usług biura wirtualnego. Należy jednak pamiętać, że w przypadku niektórych rodzajów działalności konieczne będzie uzyskanie realnej siedziby. W przeciwnym razie Urząd Skarbowy może wstrzymać nadanie numeru, nie skutkuje to jednak brakiem możliwości zarejestrowania spółki. Co ważne holenderskie postępowanie rejestracje nie przewiduje specjalnych wymogów co do nazwy spółki, wystarczy, że będzie ona zawierała skrót BV. Jest to duża odmiana, ponieważ w większości Państw do zarejestrowania firmy konieczne jest uprzednie uzyskanie certyfikatu zapewniającego, że proponowana nazwa nie jest zajęta przez inny podmiot.

Podatki w Holandii

Państwo holenderskie bardzo sprzyja przedsiębiorcom, którzy decydują się na otwieranie spółki w Holandii. Przejawem tego, jest, chociażby fakt, że od razu po rejestracji spółce nadawany jest numer podatkowy. Ponadto Holenderski Urząd Skarbowy automatycznie wszczyna postępowanie o nadanie numeru VAT. Odbywa się to poprzez przesłanie odpowiedniej korespondencji, która spływa na holenderski adres spółki po jej założeniu. Zazwyczaj spółki z podatku VAT są rozliczane kwartalnie, zaś podatek od dochodu powinien być płacony na koniec danego roku. Są to dwa główne rodzaje zobowiązań podatkowych przewidziane dla podmiotów prawnych w Holandii. W 2022 roku podatek CIT w Holandii wynosi 15 %. Po przekroczeniu progu 395 000 EUR w skali roku zwiększa się do 25.8.%.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Gotowa spółka w Holandii / zakup firmy w Holandii

Możliwe jest także kupno w Holandii firmy, która jest już zarejestrowana. Jednak z uwagi na dosyć szybką i sprawną rejestrację mało osób praktykuje sprzedaż gotowej firmy w Holandii. Dlatego też znalezienie i zakup spółki w Holandii może być bardzo trudne. Koszty późniejszych zmian danych spółki są zbliżone, a nawet mogą być wyższe od kosztów rejestracji nowego podmiotu. Jako Kancelaria prawna Oniszczuk & Associates doradzamy w podejmowaniu decyzji dotyczącej kupna gotowej spółki w Holandii.

Rejestracja spółki w Holandii – koszty

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w zakładaniu spółek w Holandii, z góry informujemy naszych klientów o kosztach, z którymi będą musieli liczyć się podczas całego procesu zakładania firmy w Holandii. Pomagamy sformułować umowę spółki, a także uprzedzamy o bieżących kosztach, jakie generuje firma w Holandii, a także o tym, ile kosztują przedsiębiorcę zmiany w rejestrze spółek i strukturze spółki. Naszym klientom pomagamy również w otwarciu rachunku bankowego spółki zagranicznej. Przeprowadzamy przez proces otwierania konta bankowego w Holandii.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.