Firma w Holandii

Holandia określana jest często jako tzw. specjalny raj podatkowy czyli kraj pozornie niekorzystny podatkowo, którego reżim prawny zawiera jednak ukryte zwolnienia dające niemniejsze niż w tradycyjnych rajach korzyści.

Holandia

Holandia – kraj, który wielkością porównywalny jest do mniej więcej dwóch polskich województw, a który zamieszkuje 17 mln mieszkańców. Europejska część Holandii stanowi obszar gęsto zaludniony, a około jednej czwartej tego terytorium leży poniżej poziomu morza – na terenie depresji. Na terytorium Holandii mają swoją siedzibę Stały Trybunał Arbitrażowy, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Międzynarodowy Trybunał Karny oraz Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii.

Holandia jest coraz częściej wybierana przez przedsiębiorców jako miejsce otwarcia swojej firmy. Przemawia za tym fakt, że pomimo jej niewielkiego terytorium, Holandia ma jedną z najsilniejszych gospodarek na świecie. Możliwość otwarcia firmy w Holandii wynika z zasad Unii Europejskiej (zasady swobody przepływu kapitału oraz zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej), której Holandia jest członkiem 1 stycznia 1958 roku. Holandia, jak każde państwo należące do Unii Europejskiej, podpisała z Polską umowę dotyczącą unikania podwójnego opodatkowania.

W Holandii nie ma wyznaczonego żadnego progu dochodów, kiedy należy, a kiedy nie należy rejestrować firmy. Natomiast są wyznaczone kryteria, które podaje KvK (Rejestr Handlowy), jak i Belastingdienst (Urząd Podatkowy). Jeżeli sprzedajesz produkty lub usługi, pobierasz za to więcej niż symboliczne wynagrodzenie oraz partycypujesz w obiegu gospodarczym to możesz pomyśleć
o rejestracji firmy w Holandii.

Spółka w Holandii

Spółka w Holandii (BV) może zostać założona przez jednego lub wielu udziałowców, którzy występują jako osoby fizyczne bądź osoby prawne. Przy otwieraniu firmy w Holandii narodowość udziałowców nie jest istotna. Ciekawym jest fakt, że spółka w Holandii może być zarejestrowana z kapitałem początkowym w wysokości nawet 1 EUR.

Do korzyści podatkowych jakie płyną z posiadania spółki w Holandii możemy zaliczyć min. możliwość zaliczenia faktur i rachunków kosztowych oficjalnie w koszty i tym sposobem obniżenia wartości płaconego podatku dochodowego, możliwość skorzystania z ulg podatkowych dla przedsiębiorców, dodatkowo w przypadku odnotowanej straty, podatek można odliczyć z innych dochodów (np. pracy na pół etatu), lub jeśli to niemożliwe, z dochodów z poprzednich lat.

Rzeczywista atrakcyjność rejestracji spółki w Holandii oraz obowiązujących tam rozwiązań podatkowych ma swoje źródło w stabilności holenderskiego systemu prawa, większym bezpieczeństwie zastosowanych schematów optymalizacyjnych, a także większej pewności podatników co do uzyskania przez nich określonych korzyści, również w przyszłości. Holenderską jurysdykcję powinny zatem w pierwszej kolejności rozważać osoby nastawione na budowę trwałego, bezpiecznego, wielopokoleniowego biznesu.

Wielopokoleniowe tradycje kapitalistycznego pragmatyzmu, liberalizmu na gruncie handlu międzynarodowego, otwartego podejścia do obcego kapitału, a także jeden z najwyższych na świece poziom efektywności pracy, wykształcenia oraz znajomości języków obcych skutkują tym, że zagraniczni inwestorzy mogą liczyć w Holandii na wysoki poziom profesjonalnej obsługi we wszelkich aspektach swojej działalności.

Zakładanie firmy w Holandii

Nieprzypadkowo Holandia jest wyjątkowo popularna jako jurysdykcja dla międzynarodowych korporacji finansowych. Zawdzięcza to rozbudowanej sieci umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, pozwalających na optymalizacji podatków od dywidend, odsetek i opłat licencyjnych płynących za pośrednictwem Holandii do rajów podatkowych. Dodatkowe korzyści podatkowe obejmują tzw. participation exemption, przyznającej zwolnienia od CIT holenderskim spółkom-córkom zagranicznych korporacji, braku podatku u źródła oraz obniżoną do 5 % stawkę podatku dla firm R&D inwestujących w innowacje.

W konsekwencji aż 91 ze 100 największych korporacji ma swoje spółki finansujące w Holandii. Według New York Times, więcej amerykańskich dolarów jest przesyłane przez Holandię niż jakikolwiek inny kraj na świecie. Największe firmy w USA z listy Fortune 500 zainwestowały do 31 grudnia 2010 r. łącznie 127 mld USD, z czego 93 mld USD przetransferowano przez Holandię. To sprawia, że Holandia jest znacznie bardziej popularna wśród amerykańskich korporacji niż Bermudy (94 mld USD) czy Kajmany (51 mld USD). Większość z tych przepływów trafiło potem do Szwajcarii czy Luksemburga.

Myślisz o założeniu firmy w Holandii? Powierz to zadanie profesjonalistom.
Nasza kancelaria zapewni Ci szybki start własnej spółki.

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Prosimy zostawić wybrane dane, a skontaktujemy się z Państwem w ciągu 24h

    lub