Maciej Różycki - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Zespół

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami członków
zespołu kancelarii Oniszczuk & Associates.

Maciej Różycki

Prokurent / Radca Prawny

Radca Prawny. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu.

W 2010 r. ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku akademickim 2007/2008 w ramach programu Sokrates/Erasmus studiował na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Karl-Franzens-Universität Graz.

Jako prawnik posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, a także reprezentowaniu osób fizycznych i prawnych w postępowaniach cywilnych oraz gospodarczych. Podczas pracy zawodowej w kancelariach prawnych zdobył szerokie doświadczenie i umiejętności z rozmaitych dziedzin prawa. Posiada dużą wiedzę i praktykę w zagadnieniach dotyczących w szczególności prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego.

Z Kancelarią związany jest od 2015 r. Biegle włada językiem angielskim.