Marta Pabirowska

Marta Pabirowska

Aplikantka radcowska

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu. Wielokrotna stypendystka stypendium Rektora dla najlepszych studentów. W ramach pracy magisterskiej zajmowała się problematyką ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Podczas studiów była członkiem komitetów organizacyjnych konferencji oraz pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Koła Nauk Penalnych ,,Liberum”. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa karnego oraz cywilnego. Autorka licznych wystąpień na konferencjach ogólnopolskich. Laureatka II miejsca w IV edycji Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, I miejsca w II Konkursie Krasomówczym im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu oraz I miejsca w konkursie krasomówczym Koła Nauk Penalnych ,,Liberum”.

Specjalistka w zakresie korporacyjnej i prawnej obsługi przedsiębiorców oraz w postępowaniach sądowych. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych wrocławskich kancelariach radcowskich i adwokackich oraz współpracując z wiodącym na polskim rynku ubezpieczeń podmiotem. Od początku drogi zawodowej związana z podmiotami branży mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jak również z obsługą podmiotów publicznych (gmin i przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa). Jako prawnik wewnętrzny (in – house lawyer) dużej spółki z branży produkcji maszyn elektrycznych we Wrocławiu, była odpowiedzialna m.in. za prowadzenie jej polityki korporacyjnej i wypełnianie obowiązków informacyjnych.

Do jej obowiązków należy bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, w sposób tradycyjny jak i za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – S24, w szczególności wsparcie w codziennej działalności, ich rejestracja oraz transformacja oraz przygotowywanie i prowadzenie postępowań przed procesowych i procesowych.
Świadczy obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

Prywatnie: miłośniczka małych i wielkich podróży, przyrody, zwierząt i zdrowego trybu życia.