Michalina Biernat - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Zespół

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami członków
zespołu kancelarii Oniszczuk & Associates.

Michalina Biernat

Stażystka

Studentka prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii we Wrocławiu. W ramach wymiany studenckiej studiowała również prawo na Uniwersytecie w Walencji. W swojej pracy magisterskiej bada problematykę modeli zarządzania nieruchomościami we wspólnotach mieszkaniowych.

Z Kancelarią związana jest od 2023 r. Do jej głównych obowiązków należy bieżąca obsługa klientów, udział w procesie rejestracji spółek prawa handlowego oraz zakładanie kont bankowych dla zagranicznych podmiotów. Uczestniczy również w sporządzaniu umów oraz pism procesowych. Biegle mówi po angielsku i hiszpańsku.

Dodatkowo, Michalina zajmuje się obsługą biurową i administracyjną kancelarii, a także wspomaga realizację zadań innych pracowników.