Miesięczne Archiwum: Lipiec 2019

Aktywny czerwiec w temacie Blockchain i kryptowalut

Rozmowy w szczególności dotyczyły aspektów prawnych i podatkowych transakcji opartych o kryptowaluty, jak i samej definicji prawnej waluty cyfrowej. Maciej Oniszczuk zwracał uwagę na ryzyka biznesowe, które wiążą się z rynkiem krypto. 30 maja...

Maciej Oniszczuk na Konferencji: „Bezpieczeństwo finansowe i organizacyjne przedsiębiorcy w ramach działalności na rynkach krajowych i zagranicznych”

Wydarzenie było skierowane do właścicieli i kadr zarządczych małych i średnich przedsiębiorców, a celem spotkania było poszerzenia wiedzy na temat ryzyk biznesowych oraz możliwości zabezpieczenia prawnego i finansowego firmy. Maciej Oniszczuk był prelegentem podczas...