Maciej Oniszczuk na Konferencji: „Bezpieczeństwo finansowe i organizacyjne przedsiębiorcy w ramach działalności na rynkach krajowych i zagranicznych” - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Maciej Oniszczuk na Konferencji: „Bezpieczeństwo finansowe i organizacyjne przedsiębiorcy w ramach działalności na rynkach krajowych i zagranicznych”

Maciej Oniszczuk na Konferencji: „Bezpieczeństwo finansowe i organizacyjne przedsiębiorcy w ramach działalności na rynkach krajowych i zagranicznych”

Wydarzenie było skierowane do właścicieli i kadr zarządczych małych i średnich przedsiębiorców, a celem spotkania było poszerzenia wiedzy na temat ryzyk biznesowych oraz możliwości zabezpieczenia prawnego i finansowego firmy.

Maciej Oniszczuk był prelegentem podczas bloku międzynarodowego, w ramach którego przedstawione zostało:

„Bezpieczeństwo finansowe i organizacyjne przedsiębiorcy w ramach działalności na rynkach krajowych i zagranicznych”