Maciej Oniszczuk na Konferencji: „Bezpieczeństwo finansowe i organizacyjne przedsiębiorcy w ramach działalności na rynkach krajowych i zagranicznych”

Maciej Oniszczuk na Konferencji: „Bezpieczeństwo finansowe i organizacyjne przedsiębiorcy w ramach działalności na rynkach krajowych i zagranicznych”

12 czerwca 2019 r. w Bydgoszczy przy współpracy Kancelarii Oniszczuk & Associates, Banku Spółdzielczego Koronowo S.A. oraz Kancelarii Podatkowej ADEP sp. z o.o. odbyła się konferencja: „Bezpieczeństwo finansowe i organizacyjne przedsiębiorcy w ramach działalności na rynkach krajowych i zagranicznych”.

Wydarzenie było skierowane do właścicieli i kadr zarządczych małych i średnich przedsiębiorców, a celem spotkania było poszerzenia wiedzy na temat ryzyk biznesowych oraz możliwości zabezpieczenia prawnego i finansowego firmy.

Maciej Oniszczuk był prelegentem podczas bloku międzynarodowego, w ramach którego przedstawione zostało:

„Bezpieczeństwo finansowe i organizacyjne przedsiębiorcy w ramach działalności na rynkach krajowych i zagranicznych”