Licencja transportowa we Francji - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych
Strona główna »

Licencja transportowa we Francji

Maciej Oniszczuk
Maecenas quis justo metus
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Z tego artykułu dowiesz się

Dlaczego warto prowadzić działalność transportową na terytorium Francji?
Jakie są warunki zakładania przedsiębiorstw przewozowych we Francji
Jak ubiegać się o licencję na terenie republiki francuskiej?
Ile kosztuje licencja transportowa we Francji?
Co grozi za brak licencji transportowej we Francji?
Jak rozpocząć spedycję we Francji?

W miarę rozwoju biznesu polscy przedsiębiorcy szukają lepiej zoptymalizowanego i opłacalnego środowiska do realizowania usług z zakresu transportu międzynarodowego. Atrakcyjnym rozwiązaniem może okazać się przeniesienie biznesu do Francji. Czy takie rozwiązanie się opłaca i jak wygląda założenie firmy transportowej we Francji?

Dlaczego warto prowadzić działalność transportową na terytorium Francji?

Francja to atrakcyjny cel dla polskiego sektora transportowego. Położona w zachodniej Europie stanowi doskonały punkt wyjścia dla firm, które chcą kierować swoje usługi do Hiszpanii, Portugalii lub Włoch. Polski przedsiębiorca może wykorzystać tę szansę, aby uniknąć niekorzystnych i nieprzewidywalnych zmian w krajowym systemie podatkowym.

Francja jest krajem o rozwiniętej strukturze biznesowej. Na jej terenie operuje wiele firm, często działających na skalę globalną zarówno na rynku usług, jak i towarów. Liczba ludności to niemal 68 milionów, więc rynek konsumenta jest obszerny i chłonny. Dla firmy transportowej oznacza to ciągłość zleceń oraz wzrost obrotów.

Francja, podobnie jak Polska jest zobowiązana do wdrożenia Pakietu Mobilności będącego efektem działań legislacyjnych Unii Europejskiej, ale prowadzenie działalności we Francji przez polskich transportowców, którzy i tak kierowali towary na zachód, pozwala na zoptymalizowanie czasu pracy kierowców pod kątem nowych wymagań w zakresie czasu pracy i przerwy.

Warunki zakładania przedsiębiorstw przewozowych we Francji

Pierwszym krokiem powinno być założenie działalności gospodarczej. Prawo francuskie wyróżnia cztery grupy działalności, w tym rzemieślnicza, przemysłowa, handlowa oraz w ramach wolnego zawodu. Na potrzeby biznesu transportowego najlepiej sprawdzą się spółki prawa handlowego. Do najpopularniejszych rodzajów spółek handlowych należą:

  • SAS (Société par Actions Simplifiée) – uproszczona forma spółki akcyjnej;
  • SARL (Société A Responsabilité Limitée) – odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Poszczególne formy założenia działalności różnią się między sobą wymaganiami co do kapitału zakładowego, zakresem odpowiedzialności, a także wewnętrznymi zasadami funkcjonowania. Przed dokonaniem wyboru warto skorzystać ze wsparcia kancelarii prawnej z doświadczeniem w obsłudze podmiotów prawa obcego.

Najbardziej korzystną formą działalności jest SARL, choć wiąże się ona z większym zakresem obowiązków (prowadzenie pełnej księgowości oraz wyższe podatki). Pozwala jednak na niski minimalny kapitał zakładowy. Zaletą jest też ograniczona odpowiedzialność wspólników oraz zmienna struktura organizacji, pozwalająca na łatwą skalowalność biznesu.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Jak ubiegać się o licencję na terenie republiki francuskiej?

Założenie firmy transportowej na terenie Francji wymaga spełnienia szeregu warunków przed złożeniem wniosku o wydanie licencji. Zanim przedsiębiorca rozpocznie transport towarów pojazdami ciężarowymi, musi zebrać komplet dokumentów. O jakie dokumenty chodzi?

Wykazanie płynności finansowej

Pierwszym z wymagań jest wykazanie posiadania odpowiednio wysokiego kapitału, który stanowi rękojmię płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przy założeniu spółki niezbędne jest 9 000 euro na pierwszy pojazd oraz 5 000 za każdy kolejny pojazd (dotyczy maszyn o masie powyżej 3,5 tony). O możliwościach finansowych świadczy potwierdzenie wydane przez księgowego lub bank, w którym firma założyła rachunek.

Certyfikat kompetencji

Kolejną kwestią jest uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych, który zaświadcza, że firma dysponuje odpowiednim doświadczeniem zawodowym i praktyką w realizowaniu usług transportowych. Jeśli przedsiębiorca dysponuje już certyfikatem wydanym przez urząd polski lub wydany w innych krajach Unii Europejskiej, może przedstawić go we Francji, a dokument zostanie uznany. Może także ubiegać się o wydanie certyfikatu we Francji.

Zamiast przedkładania własnego certyfikatu można zatrudnić osobę zarządzającą transportem. Wtedy wraz z wnioskiem o wydanie licencji należy złożyć umowę o pracę potwierdzającą fakt zatrudniania kompetentnej osoby. Taka osoba ma za zadanie sprawdzać umowy transportowe, prowadzić podstawową rachunkowość oraz zajmować się przeglądem pojazdów ciężarowych. Do uzyskania certyfikatu niezbędne jest ukończenie szkolenia, które jest prowadzone w jednym z kilku wariantów, m.in. przewozu osób niepełnosprawnych fizycznie, transportu do i powyżej 9 osób oraz szkolenia na samochód turystyczny.

W przypadku korzystania z outsourcingu w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością transportową, własnością firmy może być nie więcej niż 20 aut ciężarowych. Kierownik transportu może pracować w maksymalnie dwóch firmach przewozowych.

Wraz z wnioskiem o licencję transportową należy przedłożyć przede wszystkim:

  • wypis z rejestru przedsiębiorców potwierdzający fakt założenia spółki (zaświadczenie o rejestracji podmiotu na terytorium Francji);
  • zaświadczenie o płynności finansowej (z potwierdzeniem kwoty uzależnionej od liczebności floty);
  • certyfikat kompetencji zawodowych;
  • oświadczenie o rzetelności zawodowej.

Czas oczekiwania na wydanie decyzji administracyjnej to około 2-3 miesiące, choć może ulec on wydłużeniu, jeżeli w zgłoszeniu pojawiły się braki formalne. Proces przedłużenia licencji wynosi od 1 do 3 miesięcy. Warto pamiętać, że każdy samochód ciężarowy musi być wyposażony w winietę, na której jest zapisany numer licencji transportowej.

W przypadku planowanej działalności przewozowej istnieje potrzeba ubezpieczenia przewożonych towarów. Dzięki temu przedsiębiorca może przygotować na nieprzewidziane wydarzenia. Kwestię ubezpieczeń reguluje kodeks ubezpieczeń oraz pisemne polisy ubezpieczeniowe. Przepisy rozróżniają ubezpieczenie towaru (franc. assurance de la marchandise) oraz możliwość deklaracji wartości towaru. Zaletą ubezpieczeń transportowanych towarów jest możliwość otrzymania odszkodowania w przypadku ubezpieczenia towaru nawet w sytuacji braku winy przewoźnika.

Z kolei deklaracja wartości towaru powoduje powstanie po stronie przewoźnika odpowiedzialności do rzeczywistej wartości ładunku. Bez względu na fakt zadeklarowania wartości przewoźnik może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie odpowiednich przesłanek.

Prowadzenie działalności transportowej na terenie Francji a spółka SARL

Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące zakładania spółki SARL, jako optymalnej dla działalności transportowej

Rejestracja spółki
Tak, w Rejestrze Handlowym i Spółek
Siedziba spółki
Konieczność potwierdzenia prawa własności lub okazanie umowy najmu
Konieczność założenia konta firmowego
Tak
Miejsce załatwienia formalności
Centrum Formalności Przedsiębiorstw
Kapitał zakładowy
20% na dzień rejestracji, pozostałe 80% w ciągu 5 lat od dnia rejestracji spółki

Warto pamiętać, że przepisy obowiązujące we Francji nie wprowadzają obostrzeń dla zagranicznych przedsiębiorców. Dlatego osoba z Polski może wybrać dowolną formę prowadzenia działalności gospodarczej spośród dostępnych. Przedsiębiorcy, którzy operują na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, powinni rozważyć Francję jako miejsce rejestracji działalności gospodarczej.

CHCESZ ZAŁOŻYĆ FIRMĘ TRANSPORTOWĄ WE FRANCJI?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Pytania i odpowiedzi

Ile kosztuje licencja transportowa we Francji?
Koszt samej licencji nie jest wysoki, ale należy pamiętać o wydatkach związanych z potwierdzeniem płynności finansowej, założeniem i prowadzeniem spółki jednoosobowej lub wieloosobowej oraz ewentualnym korzystaniu z usług firm pośredniczących.
Co grozi za brak licencji transportowej we Francji?
Prowadzenie działalności transportowej bez odpowiedniej licencji grozi otrzymaniem kary finansowej w razie kontroli. Jej wysokość może wynosić nawet kilka tysięcy euro. Dodatkowo kara może zostać nałożona na kierowcę, który podczas kontroli nie posiada przy sobie niezbędnych dokumentów, umowy o pracę (w języku francuskim), dokumentu A1 oraz zgłoszenia pracownika na platformie SIPSI.
Jak rozpocząć spedycję we Francji?
Do założenia biznesu spedycyjnego przedsiębiorca musi spełnić warunki szczególne. Proces zakładania spółek, a także dopełnienie warunków szczególnych najlepiej zlecić kancelarii specjalizującej się w obsłudze korporacyjnej spółek.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.